ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 دی ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

به خواست شورای امنیت کشور

40 تن از مهاجمین به

سفارت عربستان بازداشت شدند 
 
 
 
 

 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز گذشته درباره مهاجمین به سفارت عربستان گفت:

تا ساعت 22 دیشب اتفاق خاصی رخ نداد و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی بود. پس از تعرض 40 تن از مهماجمان با حکم قضائی توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در جریان این ماجرا سه نفر از فرماندهان این نیرو نیز مجروح شدند .اینگونه اقدامات و تعرض ها مورد تأیید مقامات کشور نبوده و نیست و قاطعانه با هرگونه تعرض به سفارتخانه های خارجی در تهران برخورد خواهد شد .

این ماجرا نیز در شورای امنیت کشور فورا تحت بررسی قرار گرفت و متعاقب آن دستورات لازم از سوی دادستان کل کشور برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث صادر شد.

 

پیک نت 14 دی

 
 

اشتراک گذاری: