ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 آذر ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

مردمسالاری در ج. اسلامی

شده "قدرت سالاری"!
 
 
 
 

 گفته های رئیس قوه قضائیه درباره نبودن هیچ بندی در قانون اساسی که بر اساس آن بتوان بر عملکرد رهبر نظارت کرد، با واکنش هائی در داخل کشور همراه شد. آملی لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولات قوه قضائیه چنین استنباطی از قانون اساسی را مطرح کرد که خبر آن در شماره دیروز پیک نت منتشر شد. از جمله نخستین واکنش ها به این سخنان، نامه ایست که صادق زیبا کلام خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن ضمن تائید نظر رئیس قوه قضائیه از وی سئوال کرد که آیا وی موافق تغییر قانون اساسی و گنجانده شدن بندی به این قانون که صریحا در آن مسئله نظارت بر رهبر گنجانده شود با آن موافق است یا خیر؟ زیبا کلام بدرستی اشاره می کند که در نظامی که رهبر آن دم از مردمسالاری می زند، چگونه ممکن است 75 در صد قدرت و اختیارات حکومتی در اختیار یکنفر باشد و آن یکنفر به هیچکس پاسخگو نباشد. مگر منظور و یا معنای "مردمسالاری" در جمهوری اسلامی "قدرت سالاری" باشد. چنان که همه چاپلوسان و بادمجان دور قاب چینان سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه کنونی همین معنا را از مردمسالاری قبول کرده اند. متن نامه زیبا کلام را در همین شماره پیک نت می خوانید.

پیک نت 25 آذر

 
 

اشتراک گذاری: