ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 آذر ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

رسما اعلام شد

11 تا 14 میلیون نفر

حاشیه نشین شهرهای ایران 
 
 
 
 

 

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری رسما اعلام کرد:

در ایران بین 11 میلیون تا 14 میلیون نفر حاشیه نشین شهرها هستند. علیرغم کوچ از روستاها و آبرسانی 7000 روستا با تانکر هنوز 93 درصد از محصولات کشاورزی کشور در مناطق روستایی تولید می‌شود. البته  بخش زیادی از زمین های کشاورزی در حاشیه شهرها قرار دارند. دولت می کوشد با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی از کوچ روستائیان به حاشیه شهرها جلوگیری کند.

 

پیک نت 28 آذر

 
 

اشتراک گذاری: