ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آبان ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

شمار اعدامی ها و خانواده آنها اعلام نشده

خانواده اعدام شدگان

تحت حمایت دولت قرار می گیرند 
 
 
 
 

 

شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: حمایت از خانواده های اعدامی ها که در برنامه پنجم توسعه (در زمان احمدی نژاد) حذف شده بود در برنامه ششم توسعه احیاء شد و در دستور کار قرار می گیرد. دولت معتقد است خانواده زندانی ارتباطی با جرم و اتهام زندانی ندارد و نباید به آنها به چشم مجرم نگاه کرد.

معلوم نیست این بند از برنامه توسعه ششم، شامل حال خانواده اعدام شدگان سیاسی جمهوری اسلامی نیز می شود یا خیر و یا این  طرح همه خانواده های زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از اول تاسیس جمهوری اسلامی را شامل می شود یا خیر؟ و این که چه تعداد خانواده اعدامی در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

 

پیک نت 19 آبان

 
 

اشتراک گذاری: