ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آبان ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

سفره خانه ای در تهران

مجهز به کلت کمری، بی سیم و گاز اشک آور
 
 
 
 

 

دادسرای امنیت تهران از کشف سلاح گرم و سرد در یک  سفره ‌خانه‌ای در پایتخت خبر داد! بموجب این خبر، در این سفره خانه که اجازه آن ماهی 170 میلیون بوده و در آن مردم قلیان دود می کرده اند، تعدادی سلاح سرد، یک قبضه اسلحه کمری جنگی، دو عدد بی‌سیم و یک عدد گاز اشک ‌آور کشف و ضبط شده است.

اگر این خبر با هدف یورش به سفره خانه ها و محدودیت های بیشتر برای مردم نباشد، آنگاه باید از خود حکومت پرسید که بی سیم و گاز اشک آور و سلاح کمری از کدام پایگاه به این سفره خانه راه یافته؟

 

پیک نت 19 آبان

 
 

اشتراک گذاری: