ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 آبان ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
  گروه "فتیله" و نظرات متفاوت در باره آن  
 
 
 

 

درباره ماجرای برنامه "فتیله" که از سلسله برنامه های سیما برای کودکان بود و در روزهای اخیر باعث اعتراضات خیابانی در تبریز و ارومیه شد، روی فیسبوک خانم Mahinolsadat Samadi  عکس گروه تهیه کننده برنامه فتیله و توضیحاتی را از جانب ایشان و پیام های مرتبطی را دیدیم و خواندیم که تصور می کنیم اطلاع یافتن خوانندگان پیک نت نیز از آن مفید است و به همین دلیل مطلب ایشان را منتشر کردیم. البته از طریق لینک فیسبوک ایشان
https://www.facebook.com/mahtab.asemani?fref=ufi

 

پیک نت 20 آبان

 
 

اشتراک گذاری: