ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 آبان ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

هاشمی رفسنجانی

ساکتین غارت دوران 8 ساله

جنجال سازان کنونی علیه روحانی 
 
 
 
 

 

روز گذشته هاشمی رفسنجانی در جریان یکی دیدارهایی بصورت منظم با گروه های مختلف دارد، با اشاره به خصومتی که با دولت روحانی جریان دارد گفت:

کسانی که در مقابل بی قانونی دولت گذشته به بهانه حمایت از دولت سکوت می کردند امروز از هر موقعیتی برای مانع تراشی در برنامه های دولت فعلی استفاده می کنند.

پیک نت 20 آبان

 
 

اشتراک گذاری: