ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 5 مهر ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

"پاسخ را آقای خامنه ای باید بدهد"

از کجا، رسیده ایم به اینجائی

که نامش جمهوری ولایت است؟ 
 
 
 
 

 

رفتن به حج و حاجی بازگشتن، به سالهای حیات جمهوری اسلامی باز نمی گردد، بلکه قدمتی دارد که به دوران پیش از انتقال مرکز اسلامی از امپراطوری عثمانی به عربستان سعودی می رسد. هدف این نیست که مرکز اسلامی را پیدا کنیم و یا تعیین کنیم، بلکه بحث بر سر همین عکسی است که می بینید. یعنی صفحه اول روزنامه اطلاعات 27 خرداد 1358. یعنی حدود 4 ماه پس از سرنگونی رژیم شاه، برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و تاسیس نظامی که بعدها تبدیل شد به نظام ولایت فقیه. آقای خمینی که در محرم سال 1357 فتوا داده بود که مردم به جای کوبیدن به سر و سینه و کله خود با دست خویش و با زنجیر، مشت ها را بلند کرده و علیه شاه شعار بدهند، در چهارمین ماه پس از سرنگونی شاه خطاب به آنها که می خواستند بروند حج و حاجی باز گردند همین را گفت که در عنوان بزرگ روزنامه اطلاعات می خوانید. همچنان که در سال انقلاب چراغانی تولد امام زمان را منع کرد و گفت عزای کشته شدگان انقلاب را بگیرید و نه جشن تولد برای امام زمان. فتوائی که مصباح یزدی با آن مخالفت کرد و به همراه حجتیه و امام زمانی ها چراغانی کردند و جشن گرفتند.

چه بود و چه کردند و چه شد؟ یک سرگذشت تاریخی است که اگر امروز هم نتوان درباره آن سخن گفت، آیندگان، حداقل مستند به روزنامه ها در باره آن سخن خواهند گفت. از آن انقلاب و آن فتواها که فتوای حرام نبودن موسیقی و شطرنج از سوی آقای خمینی نیز از جمله آنهاست، رسیدیم به حاکمیت امثال مصباح یزدی و انواع مفسران خط امام که تازه ترینش می خواهد احمدی نژاد باشد. هم او که از آقای خمینی یک مجسمه مقوائی درست کرده بود و مراسم بازگشت او به ایران را با همین یک تکه مقوا برگزار کرد. گفتیم، حالا که 131 ایرانی در واقعه پر تلفات حج امسال کشته شده اند و گویا 380 ایرانی دیگر در همین رویداد ناپدید شده اند و احتمال کشته شدن آنها بیشتر از زنده ماندن و پیدا شدنشان است، این صفحه اول روزنامه اطلاعات را هم ببینید و بخوانید! 

پیک نت 5 مهر

 
 

اشتراک گذاری: