ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 6 مهر ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

ایران دو میلیون سالمند نیازمند نگهداری دارد!

زنان و مردان سالمند

حاضرند با هم ازدواج کنند؟ 
 
 
 
 

 

ایران 2 میلیون سالمند نیازمند نگهداری در مراکز سالمند دارد که از این شمار، کمیته امداد مدعی است 25 در صد آن را نگهداری می کند که 60 درصد آنها زن هستند. 58 در صد سالمندان ایران تنها زندگی می کنند. از تعداد سالمندان تحت سرپرستی کمیته امداد  41 هزار  زمینگیرند و از این شمار تنها 2 هزار شانس انتقال به آسایشگاه ها را داشته اند و بقیه را تحویل خانواده هایشان داده و به این خانواده ها کمک مالی می شود.

معاون خانواده کمیته امداد در ادامه این اطلاعات که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده گفته است:

کمیته امداد سرگرم تهیه طرحی است که بموجب آن سالمندان را با هم آشنا کند تا بلکه با هم زندگی کنند و از تنهائی بیرون بیآیند.

بیمه ها از زیر بار هزینه های درمانی و نگهداری سالمندان شانه خالی می کنند زیرا در تعرفه آن ها خدماتی مانند پرستاری در منزل و حضور پزشک در منزل وجود ندارد. باید فکری برای آن بشود. شاید اختصاص یارانه ویژه یکی از راه حل ها باشد.

پیک نت 6 مهر

 
 

اشتراک گذاری: