ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 شهریور 17  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

یادداشت سردبیری

ریشه ها را بشناسیم

در مرداب پدیده ها غرق نشویم! 
 
 
 
 

 

سرازیر شدن سیل آوارگان و جنگ زدگان سوری، لیبائی، عراقی، افریقائی و اوکرائینی به طرف اروپا که رسانه های غربی با حقه بازی نام آنها را "پناهجویان" گذاشته اند، بار دیگر هر انسانی که اخبار را پیگیرانه و طی سالهای اخیردنبال کرده به این فکر فرو می برد، که جهان را به کدام سو می برند؟

همین رسانه ها برای برانگیختن احساسات انسانی مردم و با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ریشه های پدیده ای که شاهدش هستیم، جسد یک کودک در ساحل افتاده را عکس سال کرده اند! آنها نمی گویند که این آوارگان و جنگ زدگان قربانی کدام سیاست های جنایتکارانه هدایت کنندگان اصلی کشورهای بزرگ اروپائی و امریکا هستند. همه چیز گفته می شود، جز همین ریشه اصلی فاحعه.

آنچه باید بعنوان راه حل مسئله باصطلاح پناهجویان مورد توجه قرار بگیرد، تغییر سیاست و نگرش اروپا و امریکا نسبت به کشورهائی است که از آنها سیل مردم به سوی اروپا روان است.

اگر به لیبی حمله نظامی نمی شد و آن کشور از هم نمی پاشید،

اگر امریکا به عراق لشکر کشی نمی کرد و حکومت آنجا را سرنگون نمی کرد،

اگر در سوریه بدنبال تبدیل آن به لیبی و عراق بعدی نبودند،

اگر در افغانستان به جای راه انداختن جنگ مذهبی در پی گفتگو با دولت وقت این کشور که ملی و دمکراتیک بود بر می آمدند،

 و اگر به جای تشویق صدام حسین به حمله نظامی به ایران، انقلاب این کشور را می پذیرفتند و با آن تعامل می کردند،

و اگر های بسیاری دیگر، اروپا امروز با مسئله ای بنام باصطلاح پناهجویان و درحقیقت "جنگ زدگان" روبرو بود؟

اگر پولی که با هدف تسلط بر منابع کشورهای یاد شده در بالا خرج سقوط رژیم های آنها شد، آن را هزینه کمک به اقتصاد این کشورها می کردند و به جای مردم این کشورها برای تعیین تکلیف با حکومت هایشان، در پی تقویت صنایع تولیدی و بومی همین کشورها بودند و اشتغال ایجاد می شد، امروز با مشکل هجوم باصطلاح پناهجویان روبرو بودند؟

بنابراین، آنچه باید تغییر کند نه قانون پناهنده پذیری و یا مقررات جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا، و راه انداختن کمپین احساسات تحریک شده مردم با دیدن صحنه های غم انگیز فرار، و  بلکه نوع نگرش و سیاست اتحادیه اروپا در برابر افریقا و خاورمیانه و اکنون اوکرائین است. اوکرائینی که بزودی سیل جنگ زدگان آن به ارتش جنگ زدگان کنونی افزوده خواهد شد و اگر به ایران حمله نظامی شده بود، فاجعه عمیق تر از آن می شد که اکنون شاهدیم.

پیک نت 17 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: