ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

احمدی نژاد با شکایت از جهانگیری

"گز نکرده، می خواهد پاره کند!" 
 
 
 
 

روزگذشته دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی اعلام کرد: از طرح شکایت  آقای احمدی‌نژاد علیه بنده در دستگاه قضایی استقبال می کنم و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهم کرد.

دفتر جهانگیری این خبر را بدنبال انتشار ادعای وکیل احمدی نژاد مبنی بر شکایت وی از جهانگیری اعلام کرد، اما نه وکیل و نه دفتر جهانگیری هیچکدام ننوشته و نگفته اند مبنای شکایت چیست؟ جهانگیری چه گفته که احمدی نژاد شکایت کرده و یا می خواهد بکند؟

پیک نت 5 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: