ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

10خبر مهمی که سخنگوی

 نیروی انتظامی فاش کرد! 
 
 
 
 

 سخنگوی نیروی انتظامی، سردار"منتظرالمهدی" در یک نشست خبری، گوشه ای از پرده ای را بالا زده که در زیر آن تهران خفته است. تاکید می کنیم که او تنها گوشه ای از پرده را بالا زده است. وی دراین نشست خبری که خبرگزاری ایسنا مشروح آنرا مخابره کرده، خبرهائی را فاش می کند که در زمان وقوع خود خبرهای مهم روز بوده اند، اما اکنون بعنوان خبرهای مرده، که زمان وقوع آنها نیز فاش نمی شود، بعنوان پیروزی های نیروی انتظامی منتشر می شوند! از جمله سرقت از بانک ها، همکاری مردم با سارقین، قتل های زنجیره ای در گنبد، نارنجک پرانی در ارومیه و ...

این که چرا این اخبار در زمان وقوع خود از سوی نیروی انتظامی اطلاع رسانی نشده، بعنوان سئوال از جانب خبرنگار و یا خبرنگاران مطرح نمی شود!

ما گزارش مشروح این نشست خبری را در حد استخراج 10 خبر مهمی که سخنگوی نیروی انتظامی به آنها اعتراف کرده خلاصه کرده و در همین شماره پیک نت منتشر کرده ایم که می خوانید.

پیک نت 26 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: