ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

287 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
  انگیزه های جدید فرار دختران از خانه  
 
 
 

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که همزمان با فرار دختران از خانه بدلیل خشونت های جسمی که می بینند و ازدواج های اجباری در سنین پائین، اکنون پدیده دیگری نیز باعث فرار دختران از خانه می شود. او این پدیده جدید را اینگونه شرح داد:

براساس نتایج یک پژوهش ملی، در حال حاضر بسیاری از دختران فراری، دخترانی هستند که برای فرار از افتادن در دامن اعتیاد و تعرض جنسی از خانه فرار می‌کنند.

پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: