ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

287 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
  آخرین دیدار گوگوش و ارحام صدر  
 
 
 

 

یکی از خوانندگان اصفهانی پیک نت، چند عکس گوگوش و ارحام صدر را با چند خط نوشته برای ما ارسال کرده است. ارسال کننده عکس ها نوشته است:

پدرم تعریف می کرد گوگوش وقتی دختربچه ای خردسال بود به همراه پدرش (صابر آتشین) به اصفهان آمدند و در تئاتر اصفهان واقع در دروازه دولت اصفهان، در کوچه کنار شهرداری فعلی اصفهان برنامه اجرا می کرد. مرحوم ارحام صدر از همان زمان پی به استعداد خارق العاده گوگوش برده بود. مرحوم فرهمند و گروهش در تئاتر اصفهان برنامه داشتند و گوگوش وپدرش آکروبات بازی داشتند. کنار این تئاتر معروف ترین بريونى اصفهان فروخته می شد که صاحب آن را  "مش نصراله " صدا می کردند. بعدها در کنار همین تئاتر گاراژ مسافر برى " اتو شهپر" و باز درکنار آنها  قهوه خانه "رحيم چلوى " دایر شد که وقی مشتری سفارش چلوكباب كوبيده میداد، تا زمانى كه برنج در بشقاب مشتری بود آشپز با سيخ كباب کوبیده می آمد و کباب روی پلو می کشید.

پدرم می گفت که گوگوش در همین دوران و علیرغم سن و سال کمش هم خوب آکروبات بازی می کرد؛ هم خوب می رقصید و هم خوب ترانه می خواند.

تا آنجا که میدانم خانم گوگوش پیش از ترک ایران به اصفهان آمد و به دیدار مرحوم ارحام صدر رفت و عکسی به یادگار با هم گرفتند که برایتان می فرستم.

عکس ها: گوگوش و پدرش صابر. دیدار گوگوش و ارحام صدر، گوگوش و  ارحام صدر و رئیس رادیو اصفهان در آن سالهای دور

پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: