ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

287 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

پلیس توقیف می کند اما مسئولیت نمی پذیرد

دل و روده اتومبیل توقیفی

درپارکینگ ها در آورده میشود! 
 
 
 
 

 

پلیس راهور تهران برخی اتومبیل ها را براساس احکام قضائی متوقف کرده و به پارکینگ های خصوصی می برد. در این پارکینگ ها، تا صاحب اتومبیل تکلیف خلافش را روشن کند دل و روده اتومبیل را رندان در می آورند. این مسئله به شورای شهر تهران کشیده و یک عضو این شورا در همین ارتباط گفت:

مردم به دلیل اینکه اتومبیل‌شان تحت نظارت پلیس راهور توقیف شده ، خیالشان راحت است، اما تازه بعد از دیدن اتومبیلشان که دل و روده اش را در آورده و برده اند می فهمند بی جهت خیالشان راحت بوده است. پلیس در برابر اعتراض صاحبان این اتومبیل ها می گوید بروید از صاحب پارکینگ شکایت کنید. این درحالی است که پلیس خودش اتومبیل های توقیفی را به این پارکینگ ها برده و ربطی به راننده متخلف ندارد.

ضمنا، گاهی برای صاحبان همین اتومبیل های توقیف شده صورت حساب هائی فرستاده می شود که برق از چشم صاحب اتومبیل می پرد. در حد 4 الی 5 میلیون تومان و صاحب نگون بخت اتومبیل پس از پرداخت این جریمه با لاشه اتومبیلش در پارکینگی که پلیس آن را به آنجا منتقل کرده بوده روبرو می شود.

پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: