ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

287 مرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

برای خوردن و مالک شدن

زمین دره های تهران دهان گشوده اند 
 
 
 
 

 در جلسه شواری شهر تهران گفته شد که در جریان بازدید ازرود دره‌های تهران مشخص شده که در برخی مناطق با ارتفاع بالاتر از هزار و 800 متر، طی یک هفته اخیر سنگچین‌هایی دیده شده که ظاهرا با فنس‌کشی می خواهند آنها را مالک شوند و بخورند. تعرض به ریه‌های تهران سرعت گرفته که در این زمینه برخی تعاونی‌ها هم نقش دارند.

پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: