ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

استقرار کودکان و بویژه دختران در تقاطع های شهر

"طرح مافیای گداهای تهران"

برای در آمد گداها در ماه رمضان 
 
 
 
 

 

همزمان با شروع ماه رمضان، شبکه مافیائی گداهای تهران، در تمامی تقاطع‌های شهر کودکان را برای گدائی مستقر کرده اند.

این بخشی از گزارش اسماعیل دوستی در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران است. او همچنین افزود:

بیشتر این کودکان دختر هستند و از شهرستان‌ها به تهران آمده اند.

پیشنهاد می‌کنم کارگروهی در شورا، شهرداری یا استانداری برای جلوگیری از مهاجرت به تهران  تشکیل شود زیرا حاشیه‌ نشینی درحال افزایش است. برای این کار توصیه می کنم کارت‌های شهروندی برای تهرانی ها صادر شود تا مهاجرین مشخص شوند.

در همین جلسه چمران گفت: باید علت مهاجرت را پیدا کرد. تا وقتی در روستاها شغل و درآمد نباشد نمی‌توان مردم را در روستاها نگهداشت. اگر شغل و درآمد باشد هیچ روستایی دلش نمی خواهد به حلبی آباد نشینی تن بدهد.

پیک نت 3 تیر

 
 

اشتراک گذاری: