ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

گزارش وزیر اقتصاد در مجلس

سود سپرده های بانکی

هر 3 ماه کاهش می یابد 
 
 
 
 

 

وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد:

بموجب درخواست شورای پول و اعتبار و تحت نظارت بانک مرکزی نرخ سود سپرده های  بانکی با توجه به کاهش تورم به 15 درصد کم میشود.

نمایندگان مجلس در این روزها خبرهائی را باره موسسات غیر مجاز شنیده‌اند و انتظار داریم مجلس نیز در این مسیر سخت ما را پشتیبانی کند.

نرخ تورم در 2 سال گذشته 25 واحد کاهش یافته است و شاخص بهبود فضای کسب و کار 120 است که در نظر داریم تا سال 96  به زیر 100 برسد.

علت کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک‌ها در زمینه پرداخت وام است.

‌ بنابراین مقرر شد سود سپرده تدریجا کاهش یابد. فعلا سقف نرخ سود 24 درصد برای سود مشارکت، 20 درصد برای سود سپرده و 21 درصد برای سود مبادلاتی در نظر گرفته شده است که همه این موارد پس از 3 ماه و براساس تغییر شرایط اقتصادی مجددا تنظیم خواهد شد.

پیک نت 3 تیر

 
 

اشتراک گذاری: