ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

زیر پوشش پیله وران مرزی

یک نهاد چموش

از مرزها میوه وارد می کند! 
 
 
 
 

 

یک نهاد چموشی که فعلا نامش را نمی برند، زیر پوشش "پیله وران مرزی" سیل میوه های خارجی را وارد ایران کرده و جگر باغداران ایرانی را سوزانده است. پیله وران مرزی را آزاد گذاشته اند که بطور محدود و در همان محدوده شهرهای مرزی میوه از افغانستان و پاکستان و کشورهای خلیج فارس وارد کنند. آن نهاد چموش، زیر پوشش پیله وران مرزی تمام شهرهای ایران را پر از میوه وارداتی کرده است. کدام قدرت مرزهای ایران در اختیارش است؟

دولت و وزارت جهادکشاورزی با واردات میوه مخالفت کرده اند تا بلکه مرکبات، سیب، محصولات جالیزی و ... باغداران داخلی فروش برود.

رئیس سازمان حفظ نباتات در همین ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفته: میوه‌های بدون شناسنامه‌ای که از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شوند می‌توانند هرگونه مخاطراتی از جمله آفت و سموم بیش از حد مجاز داشته باشند و سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

این سخنان به میو میوی گربه شبیه است، آن که مثل گرگ می زند و میبرد، نهاد و قدرت دیگری است که نه به فکر باغ است و باغستان و باغبان.

پیک نت 7 تیر

 
 

اشتراک گذاری: