ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

درهفته گذشته (از 28 خرداد  تا 3 تیر)

کدام خبرها، مقالات و ترجمه

بیشترین خواننده را داشته است! 
 
 
 
 

 فیس بوک پیک

1 – آقا! تولدت مبارک (باور کنیم  انتظامی بازیگری است که به 91 سالگی رسیده)!

هشت هزار و 270 خواننده و 86 اشتراک گذاری.

2 – "رضا ضراب" لوح قهرمانی گرفت!

چهار هزار و 635 خواننده و 63 اشتراک گذاری.

3 – دکل حفاری را مثل "آش" با "جاش" خوردند!

سه هزار و 694 خواننده و 68 اشتراک گذاری.

4 – ظریف پیش از ترک تهران (گزارش محرمانه جلسه غیر علنی مجلس را منتشر کردند)!

سه هزار و 596 خواننده و 35 اشتراک گذاری.

5 – اکبر ترکان: کبابی هم بدون مجوز فعال نیست اعتباری ها از کجا اجازه گرفته اند؟

سه هزار و 480 خواننده و 47 اشتراک گذاری.

6 – روحانیونی هم که احمدی نژاد را معرفی کردند مقصرند!

( اعتراف غیر مستقیم وابستگی مهاجمین به سپاه)

سه هزار و 241 خواننده و49 اشتراک گذاری.

7 – بی خانمان ها در همان شهری که امام جمعه بی دردش تحریم ها را ستایش می کند!

سه هزار و 235  خواننده و 62  اشتراک گذاری.

8 – از یاران گرمابه و گلستان احمدی نژاد (درانتظار خبر بازداشت رئیس بنیاد شهید و ایثار گران)

سه هزار و 125 خواننده و 40 اشتراک گذاری.

9 – چراغ سبز امریکا برای لغو تحریم ها علیه ایران

سه هزار خواننده و 41 اشتراک گذاری.

10 – مجلس ختم همسر معاون اول احمدی نژاد (یاران غمخوار و همکیسه دور رحیمی جمع شدند)!

دو هزار 993 خواننده و 42 اشتراک گذاری.

سر مقاله راه توده 508  با عنوان: "جنبش  تغییر" در ایران با تمام قوا از انتخابات دفاع می کند

یک هزار و 500 خواننده.

در بخش ترجمه:

"بمباران کشتی پناهجویان" ظهور ارتش واحد اتحادیه اروپا یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

یک هزار و 349 خواننده.

پیک نت 8 تیر

 
 

اشتراک گذاری: