ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

قانون می گوید ممنوع است اما کی گوش می کند؟

هر نهادی سرش را می اندازد پائین

 و وارد مدارس غیر دولتی میشود!

 
 
 
 
 

مرضیه گُرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی در مصاحبه ای خبری گفت: تمام مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان‌ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیردولتی بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است.

تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیر دولتی بموجب قانون در دفاتر رسمی ثبت و جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود که در صورت تخلف مؤسسات مطابق مواد 33 و 34 قانون مزبور به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد.

 

پیک نت 9 تیر

 
 

اشتراک گذاری: