ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

نوبت قطع برق تهران

به خانه شما هم می رسد!

 
 
 
 
 

 

تهران باید خود را آماده بی برقی و تاریکی کند. این را مدیرعامل برق منطقه تهران روز گذشته با اشاره به افزایش مصرف 8900 مگاواتی برق منطقه تهران اعلام و اضافه کرد: گرمای هوا در روزهای گذشته به 41 درجه رسیده است. مصرف برق بدلیل استفاده از کولرها و دیگر دستگاه های خنک کننده افزایش یافته، به گونه ای که چنین مصرفی در سال گذشته سابقه نداشته است. حالا برق منطقه ای تهران به این نتیجه رسیده که 10 در صد در مصرف برق صرفه جوئی کند. نه آن که مردم صرفه جوئی کنند، بلکه برق منطقه ای  با خاموشی اجباری در ساعات نوبتی، به جای مردم صرفه جوئی کند!

پیک نت 11 تیر

 
 

اشتراک گذاری: