ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

پیام خاتمی در اینستاگرام

آماده فعالیت دیپلماتیک

بعد از اعلام تفاهم شویم! 
 
 
 
 

غروب روز گذشته، محمد خاتمی طی پیامی در اینستاگرام خود نوشت:

"خوب است ما بعد از رسیدن به توافق، یک سیاست فعال دیپلماتیک در منطقه داشته باشیم. ایران از گام های نزدیکی به منطقه که از زمان آقای هاشمی آغاز شد و در زمان ما شدت یافت ضرر نکرده و ما حتی توافقنامه امنیتی با کشورهای منطقه امضاء کردیم. می شود در این زمینه ها پیش رفت و سوء تفاهم ها را از بین برد و البته ما همیشه از منافع خود و مستضعفان جهان دفاع می کنیم و این در قانون اساسی و ذات انقلاب ماست، اما این به معنی بهم زدن امنیت کشورهای منطقه نیست. می توانیم بعد از توافق انشاءالله به سوی ایجاد فضای امن تر در منطقه پیش برویم و از اهمیت منطقه ایی یک تعریف جامع به دست دهیم. امنیت منطقه بهم پیوسته است و باید با تفاهم مسایل حل شود و با حفظ اصول، سوء تفاهم ها از بین برود.

پیک نت 21 تیر

 
 

اشتراک گذاری: