ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

ایران خود را آماده

نتایج لغو تحریم ها می کند! 
 
 
 
 

 تمام اظهار نظرهائی که در حاشیه مذاکرات جاری اتمی با ایران در رسانه ها منتشر می شود، حکایت از قطعی بودن تفاهم اتمی و لغو تحریم های جهانی علیه ایران است. شاید هوشیارتر از هر رسانه و نهادی بازار ایران باشد که بوی خوش دلار به مشامش رسیده و در آخرین روزهای ماه رمضان تکاپوئی در آن جریان یافته که در ارتباط با لغو تحریم هاست. یک جمله وزیر امور خارجه امریکا "جان کری" که در آخرین ساعات شنبه توسط خبرگزاری های  جهانی مخابره شد حجت را تمام کرد. او گفت که "آخرین موانع در مذاکرات برطرف شد!" که ظاهرا باید اشاره اش به جدول لغو تحریم های تسلیحاتی ایران باشد. خرسندی تیم مذاکرات اتمی ایران و بویژه محمد جواد ظریف که شتابزده خود را به بالکن هتل محل اقامت خود رساند تا برای خبرنگارانی که در اطراف این هتل حضور داشتند دست تکان بدهد نیز خود یک بیانیه بود. در ایران نیز در آخرین مراحل مذاکرات اتمی، امام جمعه های هفت رنگ و سیاستمداران هفت خط مخالف دولت روحانی و مذاکرات اتمی نیز خود را به قطار در حال حرکت رسانده و از مذاکرات و تیم مذاکره کننده دفاع کردند! آخرین مسافر جا مانده ای که خود را به این قطار رساند رهبر حزب مؤتلفه اسلامی بود! این که تفاهم در بخش اتمی با چه تعهداتی همراه بوده، برای مردم مهم نیست. برای آنها مهم اینست که گشایشی در فضای بسته و یخ زده اقتصادی کشور بوجود بیاید.

پیک نت 21 تیر

 
 

اشتراک گذاری: