ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

فشار تازه به دولت

امام جمعه ها می خواهند

استاندار و فرماندار تحمیل کنند 
 
 
 
 

 

امام جمعه شیراز "ایمانی" و آیت الله دیگری بنام "دستغیب" که در شیراز است اما آن آیت الله پاک سرشتی نیست که همه می شناسند و در مجلس خبرگان رهبری مقابل مشتی چاپلوس ایستاد. منظور آیت الله محمدعلی دستغیب است.

امام جمعه شیراز و آیت الله دستغیب در جریان یک دخالت آشکار در امور قوه مجریه، پا را در یک کفش کرده و استاندار برای فارس پیشنهاد کرده اند. وزارت کشور زیر بار این فشار نرفت و استاندار مورد نظر خود را اعلام کرد. آن دو آیت الله نمایندگان فارس در مجلس را که کارگزاران همین روحانیون اند و نه نماینده مردم، مجبور به استعفای دسته جمعی در حمایت از نظر ایمانی و دستغیب کردند. تا کنون وزارت کشور تسلیم این دخالت و فشار نشده است، که اگر چنین شود سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند و از فردا هر امام جمعه ای برای استان خود استاندار پیشنهاد می کند و پیاده نظامش در مجلس را هم پیش می اندازد. البته اگر پیاده نظام مسلح را به خیابان نیآورد. چنان که در جریان حمله به علی مطهری در شیراز همین امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه، یعنی ایمانی به خیابان آورد.

پیک نت 22 تیر

 
 

اشتراک گذاری: