ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

گرانی در پیوند با آنست

عبور نقدینگی در ایران

از مرز 800 میلیارد تومان! 
 
 
 
 

 

نقدینگی ایران از مرز ٨٠٠ هزار میلیارد تومان عبور کرد ه است. رکود سرمایه گذاری و تولید همچنان ادامه دارد و این حجم نقدینگی یک فاجعه اقتصادی است.

حتی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز افزایش نقدینگی در حد ٢٣,٢ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل ادامه داشته است. در واقع نقدینگی در هر ماه ١۴ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان و در هر روز ۴٩٠ میلیارد تومان افزایش داشته است.

 بانک مرکزی در دولت روحانی سیاست کنترل نقدینگی را پیش می برد تا از این طریق گرانی را بتواند کنترل کند. این نقدینگی بر اثر اعتبارات بانک‌های تجاری و خصوصی ایجاد شده که در دوران احمدی نژاد مانند قارچ در کشور روئیدند. بانک مرکزی در دوران 8 ساله بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌هایشان کرد؛ بانک‌ها هم بخشی از دارایی‌های خود را به‌ فروش رساندند و تبدیل به اعتبار کردند و به همین دلیل بخشی از افزایش نقدینگی ایجاد شده ناشی از این حرکت است.

پیک نت 22 تیر

 
 

اشتراک گذاری: