ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 تیر  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

از لیست تحریم ها

تحریم تسلیحاتی می ماند 
 
 
 
 

 بموجب همه شواهد و اشاراتی که روز گذشته، درحاشیه آخرین مراحل مذاکرات اتمی مطرح شد، نتایج تفاهم اتمی و نحوه لغو تحریم ها باید تا آخرین ساعات یکشنبه و یا در ساعات اولیه امروز (دوشنبه) اعلام شود. روز گذشته در وین، همه درانتظار ورود وزرای خارجه چین و روسیه به این شهر و پیوستن به دور پایانی مذاکرات بودند. آخرین بحث و گره تفاهم اتمی بر محور تحریم تسلیحاتی ایران می چرخید که سرانجام ایران با فرمولی موافقت کرد که امریکا نیز با آن موافق بود. این فرمول بر مبنای ادامه تحریم های تسلیحاتی تنظیم شده است اما معلوم نیست آیا زمان و یا شرایطی برای لغو آنها نیز در توافق پایانی ذکر می شود یا خیر! امریکا، علیرغم آن که پایان تحریم تسلیحاتی می توانست سرآغاز مناسبات نوینی با ایران باشد و کنسرن های تسلیحاتی امریکا را به حمایت از توافق اتمی برانگیزد، با پایان آن موافق نکرد که از مهم ترین انگیزه های آن آرام کردن اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای دیگر منطقه بود. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که آنها بیم دارند با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران نه تنها به یکی از خریداران مهم تسلیحاتی نظامی امریکائی و اروپائی تبدیل شود، بلکه نوعی همکاری نظامی میان آنها در منطقه آغاز شود. اهمیت آرام کردن اسرائیل و عربستان آنقدر زیاد بود که 1+5 و بویژه امریکا از احتمال گسترش مناسبات تسلیحاتی غیر مستقیم ایران و روسیه و چین هم، در ادامه تحریم های تسلیحاتی غرب چشم پوشیدند! در داخل کشور نیز دو طرح درحال اجراست. نخست حرف های تبلیغاتی رهبر علیه امریکا با هدف آرام کردن مخالفان توافق اتمی و مذاکرات عمیق و پیشرفته ای که میان وزرای خارجه امریکا و جمهوری اسلامی در این دوران جریان داشته و هاشمی رفسنجانی آن را زمینه ساز بازگشائی سفارت امریکا درایران نیز ارزیابی کرده است. دوم، اجرای طرح و برنامه ای که با اعلام لغو تحریم ها از آشفتگی و لجام گسیختگی بازار ایران جلوگیری شده و کنترل از دست دولت در نرود.

پیک نت 22 تیر

 
 

اشتراک گذاری: