ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

خرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

چه کسانی باید پاسخگوی

فاجعه دوران 8 ساله باشند؟
 
 
 
 

 

پاسخگوی آن ویرانی و چپاولی که در دوران احمدی نژاد روی داد کیست؟ ساده لوحی است اگر او را به تنهائی مقصر آن فاجعه سیاسی- اقتصادی بدانیم. بزرگترین حمایت های نظامی و انتظامی و حکومتی پشت او بودند و برای ادامه فاجعه ای که در 4 سال بوجود آورده بود، کودتا کردند علیه رای میرحسین موسوی. این که سهم رهبر جمهوری اسلامی در این فاجعه چقدر بود، اگر امروز هم مشخص نشود، سرانجام – چه او درحیات باشد و چه نباشد- مشخص خواهد شد. در دورانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود ایران 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در همین شماره پیک نت از قول صفائی فراهانی می خوانید که با این ثروت عظیم می شد در ایران یک رنسانس اقتصادی بوجود آورد. چنان که – باز هم از قول صفائی فراهانی- در دوران شاه نیز با افزایش قیمت نفت و در آمدی که به سوی ایران سرازیر شد، می شد چنین رنسانسی را بوجود آورد. شاه خود رای و مستبد آن ثروت را برباد داد و گریبانش را یک انقلاب گرفت. احمدی نژاد نیز آن ثروت وموقعیت را برباد داد و علاوه بر آن، ایران را به کام شورای امنیت سازمان ملل و امریکا و اروپا انداخت. پاسخگوی این فاجعه کیست؟ شاه، آنچنان که صفائی فراهانی می گوید، ورزیده ترین و زبده ترین کارشناسان را خانه نشین کرد و کار افتاد دست یک مشت چپاولگر و بی لیاقت و نادانی که آریامهر را ستایش می کردند و جیب خود را پر. در دوران احمدی نژاد همین حادثه روی داد. زبده ترین کارشناسان و دولتمردان یا خانه نشین شدند و یا زندانی و کار افتاد دست امثال همان کاربدستان سالهای آخر حکومت شاه. پاسخ اینها را چه کسی باید بدهد؟ زندان ها را پر کردند و دزدان را حاکم و شد آن فاجعه ای که از قول صفائی فراهانی می خوانید.

پیک نت 4 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: