ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

خرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

"سنگک" نان همچنان "برتر" ایران!

 
 
 
 
 

"سنگک" با آن که دیگر کیفیت دهه های گذشته را ندارد، هنوز "نان برتر" و یا بقولی "آقای نان" در ایران است. البته اگر ماشینی نباشد. مثل فرش ماشینی که اسم فرش ایران را ضایع کرده، سنگک ماشینی هم همین کار را کرده است.

این نان برتر، اگر هیچ چیز اضافه ای نداشته باشد، در تهران و شهرهای بزرگ ایران دانه ای هزار تا هشتصد تومان بدون کنُجد  قیمت دارد. اگر کنُجدی باشد 1200 تومان و اگر پر کنُجد باشد 2000 تومان. خشخاشی اش پر مشتری تر است، اما به این بهانه که دانه های خشخاش ممکن است طعم تریاک داشته باشد و هوس انگیز باشد، کمتر بدست مشتری داده می شود. لابد ستاد مبارزه با مواد مخدر که زورش به شیشه و انواع مخدرهای دیگر نرسیده گریبان نان سنگک را گرفته!

پیک نت 4 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: