ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

خرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

کوچ پسران جوان روستاها

و بی شوهر ماندن دختران روستائی 
 
 
 
 

 

فرمانداران و بخشداران بخش مرکزی همدان و روستاهای شهرستان اسدآباد منطقه همدان گوشه تازه ای را از وضع خانواده و ازدواج در ایران فاش کردند. از جمله در باره دخترانی که در روستاها پیر می شوند. بدین ترتیب، مشکل گریز از ازدواج ویژه شهرهای بزرگ ایران نیست، بلکه در شهرستان ها نیز وضع همین است.

خبرگزاری ایسنا آمار و اظهار نظر این بخشداران را اینگونه گزارش کرده است:

جمعیت روستایی پیر می شود. میزان باروری بسیاری پائین آمده است.

فرماندار شهرستان اسدآباد می گوید: پسران جوان در روستاها نمی مانند و برای تحصیل و یا پیدا کردن کار به کلانشهرها می روند و به این ترتیب است که شانس ازدواج دختران روستایی مرتب کمتر می شود.

پسران جوان باز نمی گردند و به همین دلیل زنان و دختران روستاها چند برابر شده است. در آینده نیروی کار جوان در روستاها نخواهد بود و کشاورزی و دامداری فلج خواهد شد.

در حال حاضر 45 درصد جمعیت شهرستان در روستاها ساکن هستند که نسبت به متوسط جمعیت کل کشور هنوز باعث امیدواری است، اما باز هم نگرانی وجود دارد.

فعلا سعی می شود دختران در روستاها آماده مشارکت اجتماعی و اقتصادی شوند تا هم استقلال مالی پیدا کنند و هم گرفتار رنج تنهائی و عبور از سن ازدواج نشوند.

بخشدار شهرستان اسدآباد می گوید: بیش از دو هزار دختر بالای سن 25 سال در این بخش داریم که شوهر نکرده اند. آنها در 68 روستای بخش مرکزی شهرستان اسدآباد زندگی می کنند.

پیک نت 7 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: