ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27  خرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

صف بندی روحانیون

و فرماندهان در داخل سپاه 
 
 
 
 

از روز یکشنبه که شیخ علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش روحانیون شاغل در سپاه سخنرانی کرده، نکاتی از آن سخنرانی زیر ذره بین نیروهای سیاسی است تا معلوم کننده در سپاه چه خبر است؟ کار دسته بندی ها به کجا کشیده و روحانیون و فرماندهان سپاه مشغول کدام صف بندی در داخل سپاه هستند؟ سازمان امنیت سپاه زیر نظر روحانیون است یا زیر نظر فرماندهان سپاه؟ روحانیون مشغول سازماندهی هستند تا در صورت در گذشت رهبر جمهوری اسلامی سد راه فرماندهان سپاه برای تعیین رهبر جدید شوند؟ برای این کار، روی انتخابات مجلس خبرگان و تشکیل مجلسی دست پرورده روحانیون داخل سپاه متمرکز هستند؟ اختیار درجه نظامی به فرماندهان سپاه را نهاد روحانیت در سپاه از رهبر گرفته تا فرماندهان سپاه را تابع خود نگهدارد؟ این تدابیر از چه زمانی در سپاه شروع شده و آیا فرماندهان سپاه از این تهدیدها بیم به دل راه میدهند؟ نماینده ولی فقیه در سپاه تلویحا می گوید که سپاه را به چند دسته تقسیم کرده است. هدف از این کار جلوگیری از کودتاست؟ درهمین چارچوب، آیا بازگشت محسن رضائی به سپاه تدبیری است که مجمع مصلحت نظام برای مجموعه همین مسائل اندیشیده؟

سخنرانی شیخ علی سعیدی که تقریبا کلیه خبرگزاری ها و مطبوعات داخل کشور به آن پوشش خبری داده اند را بر محور همین نکات خلاصه کرده و در همین شماره پیک نت متشر کرده ایم.

پیک نت 27 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: