ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31  خرداد  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

ظریف پیش از ترک تهران

گزارش محرمانه جلسه

غیر علنی مجلس را منتشر کردند! 
 
 
 
 

محمد جواد ظریف پیش از خروج از ایران به قصد آخرین دور مهم مذاکرات اتمی در مصاحبه ای که "انتخاب" آن را منتشر کرد، درباره ناامن بودن مجلس برای گفتن برخی نکات مذاکرات جاری اتمی اشاره به ضبط صدا و فیلمبرداری کرد و گفت:

من در جلسه غیر علنی مجلس حواسم بود که ممکن است سخنان ما ضبط شود. چون در ابتدای جلسه، یکی از نمایندگان مجلس آمد به سوی من و گفت: فکر نکن چون جلسه غیرعلنی است می توانی همه چیز بگویی. خیلی از نمایندگان صدا و تصویر شما را ضبط می کنند. روزهای بعد دیدیم که آقای رسایی، صورتجلسه این جلسه غیرعلنی را که گفته بودند از روی نوار پیاده کرده اند منتشر کرد. 
فیلم برخورد آقای کوچک زاده بامن در همان جلسه غیر علنی را هم پخش کردند.

من با این کار موافق نیستم و آنرا امانت داری نمی دانم و لذا خودم و همکاران هیچگاه جلسات را ضبط نمی کنیم. 

پیک نت 31 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: