ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

امام زاده ها گورستان میشوند

آبادی بهشت زهرا

تا 3 سال دیگر به پایان می رسد 
 
 
 
 

 

گورستان بهشت زهرا به مرز آبادی کامل رسیده است! 800 هکتار زمین این گورستان مملو از مردگان است و آخرین گنجایش آن سال 1397 است. به همین دلیل شهرداری تهران در جستجوی زمینی است 1000 تا 1200 هکتار برای تبدیل آن به گورستان جدید تهران. ظاهرا این گورستان در شرق یا جنوب تهران تاسیس خواهد شد. بهشت زهرا در سال 1349 تاسیس شد. وحشت از ماندن مرده روی دست مردم و نبودن جا برای دفن آن کار را به جائی رسانده که شهرداری تهران در تلاش است که تا تاسیس گورستان جدید تهران، برخی گورستان های قدیمی تهران را احیاء کند!

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت: تهران 140 قبرستان متروکه و متبرکه دارد که از میان آنها 60 قبرستان‌ها به طور کامل از بین رفته و تغییر کاربری داده اند ولی 80 قبرستان باقی مانده که این قبرستان ها می خواهیم استفاده کنیم. البته برخی از آنها امامزاده‌ اند که می توان از آنها برای دفن محدود و محلی استفاده کرد. روزانه از 170 متوفی پایتخت، 120 تن در بهشت‌زهرا دفن می‌شوند.

پیک نت 6 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: