ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

در ایران

بزودی فروش سیگار

به زیر 18 ساله ها ممنوع میشود 
 
 
 
 

 

شرکت دخانیات ایران توزیع خرده ‌فروشی سیگار را تا سه هفته دیگر مکانیزه می کند و قوانین تازه  فروش سیگار که قرار است بزودی تدوین شود به اجرا گذاشته میشود. بموجب این قوانین فروش سیگار به افراد زیر 18 سال محدود یا ممنوع خواهد شد و همه واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن خواهند بود.

رییس برنامه ریزی و نظارت بر شرکت دخانیات ایران به خبرگزاری داخلی گفت: کنترل بازار سیگاه با هدف جلوگیری از پخش سیگار قاچاق نیز بصورت قانون ابلاغ خواهد شد.

در حال حاضر خرده فروشی‌ها مجوز ویژه فروش دخانیات ندارند. اغب روزنامه ‌فروشی ها، سوپرمارکت ها و اغذیه فروشی ها سیگار می فروشند که با اجباری شدن داشتن مجوز فروش سیگار، این مراکز نیز تحت کنترل قرار خواهند گرفت. براساس برآوردها 60 میلیارد نخ مصرف سیگار در ایران است. (متاسفان خبرگزاری ایسنا که این خبر را مخابره کرده ننوشته که این 60 میلیارد نخ مصرف سالانه است؟ ماهانه است؟ روزانه است؟ هفتگی است؟)

پیک نت 8 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: