ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

در قطعه هنرمندان بهشت زهرا

هنرمندان قرار شده

روی هم رشته های خود دفن شوند! 
 
 
 
 

 

کشاکش بر سر دو طبقه شدن قبرها در قطعه هنرمندان بهشت زهرا، با مخالفت هائی که از جوانب مختلف جریان یافته بالا گرفته است. ظاهرا سمت گیری فشارها متوجه وزارت ارشاد است. این قطعه از ابتدا با هزار قبر آماده شد وحالا وزارت ارشاد، نماینده بهشت زهرا و شهرداری تهران با هم بحث دارند که این قبرها دو طبقه شوند و یا بحث بی مورد است زیرا از اول قرار بوده در این قطعه هنرمندان را دو طبقه دفن کنند.

خبرگزاری ایسنا روز گذشته از قول نماینده وزارت ارشاد نوشت:

1000 قبر قطعه هنرمندان از ابتدا دو طبقه تهیه شده بود و حالا پس از پرشدن این 1000 قبر گزینه‌هایی مطرح شده است. از جمله اختصاص قبر طبقه دوم به خانواده هنرمندان و یا فروش آن به خانواده و یا سایرین؛ که همه این گزینه ها رد شده و قرار است با تایید وزارت ارشاد هنرمند دیگری در همان رشته در طبقه رویی قبر دفن شوند. (ظاهرا شاعر روی شاعر (البته معلوم نیست شاعر نوپرداز را روی شاعر کلاسیک دفن می کنند یا نه، نقاش روی نقاش، نوازندگان تار و احتمالا سه تار و کمانچه و ویلن و شاید هم تنبک روی هم و.... دفن شوند. در این گزینه آخر که گویا قطعی شده، تکلیف تفکیک جنسیتی را روشن نکرده اند که شاید دار و دسته انصار مخالف برآمادگی ها یک تظاهراتی هم با همان پرچم وبیرقی که در عکس شماره امروز پیک نت می بینید در بهشت زهرا راه بیاندازند و مخالفت خود را با برآمادگی های مردگان طبقه اول و یا طبقه دوم قبرها اعلام کنند. )

ایسنا از قول نماینده وزارت ارشاد اضافه کرد:

«این اقدام در راستای حفظ ماهیت قطعه هنرمندان است و خانواده ایشان بهتر است در این امر وزارت ارشاد را یاری کنند.

وزارت ارشاد برای دفن نفر دوم در قبر تصمیم‌گیری می‌کند، شهرداری تهران می‌توانست از راه فروش طبقه دوم درآمدی داشته باشد و حتی قبرها را به خانواده هنرمند دفن‌شده بفروشد ، اما تنها به این دلیل که هویت قطعه هنرمندان حفظ شود، حاضر به این کار نشد؛ این درحالیست که ما حتی پیشنهاد خرید قبر هنرمندان با رقم‌های 200-300 میلیون بابت طبقه دوم هم داشتیم. »

پیک نت 14 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: