ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

ماهیچه گوسفند کیلوئی 37 هزار تومان

این روزها، گوشت

زیر دندان چه کسانی می رود؟ 
 
 
 
 

 

قیمت رسمی گوشت مطابق جدولی که در زیر می خوانید اعلام شد. منابع پیک نت در ایران نوشته اند که قیمت گوشت در قصابی ها تقریبا همین نرخی است که اعلام شده ، البته با اندکی اختلاف. یعنی بیشتر. اما از این لیست هوس انگیز چه چیزش به اکثریت مردم می رسد و حتی سر از دیزی آبگوشت کم گوشت و پر نخود و سیب زمینی می رسد؟

مطابق این لیست، ماهیچه گوسفندی  کیلوئی 37 هزار تومان است.

جدول را بخوانید:

 

خورشتی بی استخوان گوسفندی 37000

راسته با استخوان گوسفندی 29000

راسته بی استخوان گوسفندی 45000

ران کامل ممتاز گوسفندی 36000

گردن گوسفندی 28000

ماهیچه گوسفندی 37000

ماهیچه پلویی گوسفندی 32500

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی 20000

قلوه گاه با استخوان گوسفندی 18200

سردست گوسفندی 30000

راسته پاک کرده گوساله 35300

ران پاک کرده گوساله 34000

دنبالچه گوساله 20000

قلوه گاه گوساله 21000

گردن گوساله 27000

قلم گوساله 2800

ماهیچه گوساله 33400

خورشتی گوساله 32000

راسته پاک کرده گوساله 35300

پیک نت 17 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: