ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

کابینه روحانی با رای مردم

همآهنگ تر می شود! 
 
 
 
 

 بدنبال انتقادهائی که از وزیر کشور دولت روحانی وجود دارد و اکنون تبدیل به اعتراض شده، زمزمه های تغییر ترکیب کابینه مطرح است. تغییری که بیش از همه شامل وزارت کشور باید بشود. وزارتخانه ای که مسئولیت برگزاری دو انتخابات مهم اسفند ماه برای دو مجلس شورا و خبرگان را برعهده دارد و هنوز برخی استانداران و بسیاری از فرمانداران آن تابع خط فکری احمدی نژاد اند. وزارتخانه دیگری که احتمال می رود دستخوش تغییرات شود؛ وزارت اطلاعات و امنیت است که تاکنون وزیر آن نتوانسته حریف بیت رهبری شده و مدیران و معاونان آن را تغییر بدهد. نکته مهم دیگری که تغییر ترکیب کابینه را ضروری کرده، چند شورش در چند شهر و منطقه ایران است که حدس زده می شود مقامات باقی مانده از دولت احمدی نژاد در تحریک و بوجود آوردن آن نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته اند. در همین ارتباط "نوبخت" معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری روز جمعه خود مسئله تغییر ترکیب کابینه را مطرح کرد که خبر آن را بصورت مستقل در همین شماره پیک نت می خوانید.

پیک نت 27 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: