ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

در هفته گذشته ( 17 تا 23 اردیبهشت)

کدام خبرها، مقالات و ترجمه

بیشترین خواننده را داشته؟ 
 
 
 
 

 

1 – "سر و روی برج های تهران را این دختر می شوید"!

5 هزار و 240 خواننده و 82 اشتراک گذاری.

2 – دیدار فرهنگیان با خاتمی (دهن کجی به قانون اساسی در ایران رایج شده!)

3 هزار و 176 خواننده و 53 اشتراک گذاری.

3 – از یک خبر دریافتی – "مشاجره در هواپیمای ایران بر فراز عربستان سعودی"

2 هزار و 780 خواننده و 44 اشتراک گذاری.

4 – موسوی لاری: "احمدی نژاد 8 سال دیکته ای پر از غلط داشت"!

2 هزار و 373 خواننده و 35 اشتراک گذاری.

5 – " تاجزاده: به جرم نقد عملکرد رهبر 6 سال است در اوینم"!

2 هزار و 370 خواننده و 40 اشتراک گذاری.

6 – ماهیچه گوسفند کیلوئی 37 هزار تومان (این روزها، گوشت زیر دندان چه کسانی می رود؟)

1 هزار و 954 خواننده و 27 اشتراک گذاری.

7 – "راهپیمائی 240 کیلومتری 16 هزار سرخپوست"

1 هزار و 930 خواننده و 41 اشتراک گذاری.

8 – گزارش سخنرانی هاشمی در دانشگاه امیرکبیر

( 8 سال بنام ظهور امام زمان و مقدسات مملکت را چاپیدند)

1 هزار و 915  خواننده و 28 اشتراک گذاری.

9 – یادداشت سردبیری "مقایسه ای شرم آور میان ایران و افغانستان"

1 هزار و 877 خواننده و 40 اشتراک گذاری.

10 – نامه مجمع روحانیون به روحانی بر اساس کدام قانون خاتمی حصر خبری شده؟

1 هزار و 838 خواننده و 25 خواننده.

سرمقاله راه توده 503 با عنوان "بسیج دانشجوئی" نامی تازه، با هدفی 30 ساله"

950 خواننده.

در بخش ترجمه "رئیس جمهور فرانسه به دیدار فیدل کاسترو رفت". یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

1 هزار و 460 خواننده.

پیک نت 27 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: