ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 فروردین  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

 نیم میلیون ایرانی

سال گذشته به جان هم افتادند 
 
 
 
 

 پزشکی قانونی جمهوری اسلامی، آمار مراجعه به این سازمان در سال 93 را اعلام داشت. بموجب این آمار بیش از نیم میلیون ایرانی در سال گذشته پس از نزاع با یکدیگر کارشان به پزشکی قانونی کشیده است. این آمار می گوید:

در سال گذشته، ۵۵٠ هزار و ٧٨٣ نفر به علت نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرداند که در این میان استان تهران با ثبت ٩٩ هزار و ١٢۶ مورد بیشترین مراجعه کننده را داشته است. از این تعداد، ١۶٩ هزار و ٩٠١ نفر زن و ٣٨٠ هزار و ٨٨٢ نفر مرد بودند.

کم نزاع‌ ترین استان در سال گذشته خراسان جنوبی با ٢ هزار و ٩٢١ مورد نزاع  بوده  و خراسان رضوی با ۴۶ هزار و ٢٢۴ نزاع پس از تهران قرار داشته است.

اصفهان با ٣٨ هزار و ٧٩١ نزاع و آذربایجان شرقی با ٣٢ هزار و ۴٨۴ نزاع در رتبه سوم و چهارم بودند.

پیک نت  20 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: