ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 فروردین  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

سپاه 6 میلیونی سالمندان ایران

زنان این سپاه بیش از مردان است 
 
 
 
 

ایران بیش از ۶ میلیون سالمند دارد که نزدیک به دو میلیون از آن‌ها از هیچ پشتوانه مالی برخوردار نیستند. شمار زنان سالمند و تنها نیز رو به افزایش است.

اخیرا با تاکید روحانی سند جامع راهبردی سالمندان آماده شده است. این سند  پیرو مصوبه شورای ملی سالمندان و همکاری دستگاههای مختلف طی یک سال و نیم گذشته آماده شده است، تا پس از تائید در شورای عالی رفاه مبنای سیاست گذاری ها درباره سالمندان باشد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان "براتی" می گوید: از نظرات کار‌شناسان بین المللی هم استفاده کرده ایم.

همه پیش بینی ها می گوید که ایران تا سال ۱۴۱۰ با بحران سالمندی مواجه خواهد شد و باید از حالا خود را برای آن آماده کنیم. در حال حاضر شمار زنان تنها که به دوران سالمندی می رسند به نسبت مردان سالمند رو به افزایش است.

پیک نت  26 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: