ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 فروردین  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

نگاهی به مصاحبه رهبر با خویش

پشت شعار "انقلاب شیعه"

شبح جنگ مذهبی خوابیده! 
 
 
 
 

هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی یک مصاحبه با خود کرد. نوعی پرسش و پاسخ که البته پرسش را خود طرح کرد و پاسخ را هم خود به آن داد! این گفتگوی ابتکاری دارای دو محور بود. مذاکرات اتمی و حوادث اخیر یمن. درباره مذاکرات اتمی، ایشان که از پرچمداران ستایش تحریم ها و پیشرفت کشور در لوای آنها بود، حالا پا را در یک کفش کرده که باید تحریم ها یکجا و یکباره لغو شود! و جشن بیانیه اخیر مذاکرات اتمی  را هم بی جا دانست زیرا تحریم ها هنوز لغو نشده! در بخش مربوط به حوادث یمن، او از زبان فرماندهان سپاه سخن گفت.

فرماندهانی که تصور میکنند با ایجاد شرایط جنگی در اطراف ایران می توانند موقعیت داخلی نامساعد خود نزد مردم که ناشی از درگیر شدن در فعالیت های سیاسی و اقتصادی و پول های سیاه و قاچاق و غیره است را ترمیم کنند. درعین حال، در غرب بسیار سخن از ایجاد یک "هلال شیعی" مرکب از ایران و عراق و سوریه و لبنان می گویند که حالا گویا قرار است یمن نیز به آن افزوده شود. این هلال ظاهرا می خواهد در برابر هلال سنی بایستد. حتی در این اواخر اصطلاح انقلاب اسلامی ایران را هم در دستگاه های تبلیغاتی خود به "انقلاب شیعی" تغییر داده اند. در حالیکه اختلاف میان شیعه و سنی را خود آنان با کمک کم خردانی مانند احمدی نژاد و باند او در ایران دامن زدند. در واقع این هلال شیعی بیش از آنکه تامین کننده امنیت کشور باشد می تواند به عامل برهم خوردن امنیت تبدیل شود. خطرها هر روز در منطقه و اطراف ایران گسترش می یابد و مقابله با این خطرها نیازمند بهره گیری از همه ظرفیت های ملی است. آیا رهبری کشور توان تصمیم گیری برای استفاده از همه این ظرفیت ها را دارد؟ یا همچنان بر سیاست حصر و طرد و حذف و ممنوع التصویر کردن آنها که اعتبار جهانی دارند و در داخل نیز مردم قبولشان دارند می خواهد پافشاری کند؟ آینده ایران بیش از آنکه در منطقه یا مذاکرات اتمی تعیین شود در این عرصه تعیین خواهدشد. (تفسیر مصاحبه ابتکاری رهبر جمهوری اسلامی را به نقل از نشریه "راه توده" در همین شماره پیک نت می خوانید.

پیک نت  29 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: