ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 اسفند ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بحران به کانادا منتقل می شود

موج فرار پناهجویان

از امریکا به سوی کشور کانادا

 
 
 
 

 

مرز مشترک آمریکا و کانادا 8 هزار و 892 کیلومتری است. این مرز از جنگل، کوه، مزارع و دریاچه ها می گذرد و کنترل عبور از آن از سوی پلیس مرزی دو کشور بسیار دشوار است. بویژه که در گذشته چندان هم کنترل نمی شده است. اکنون با سیاست های مهاجرتی ترامپ در امریکا سیل پناهجویان از امریکا به سوی کانادا سرازیر است و این مسئله تبدیل به یکی از چالش های مهم دولت کانادا شده است. در کانادا مطبوعات از ورود موج پناهندگان از امریکا به کانادا خبر می دهند. گفته می شود که حداقل هفته ای چند هزار پناهنده از امریکا وارد کانادا می شوند و اگر این موج ادامه یابد به یک معضل بزرگ برای دولت کانادا تبدیل خواهد شد.

 این پناهندگان عمدتا از آفریقا یا خاورمیانه هستند. آنها با ادعای مهاجر ستیزی دولت و مردم امریکا از مرز امریکا به سوی کانادا می روند.

مقامات آمریکائی گفته اند که از آوریل 2016 تا ژانویه 2017 بیش 1280 پناهجوی غیر مجاز از طریق کوههای آمریکا خود را به ایالت کبک کانادا رسانده اند. پارلمان کانادا ورود پناهندگان از امریکا به کانادا را یک تهدید امنیتی ارزیابی و اعلام کرده است. نگرانی اصلی آنست که در امریکا میان ایالت ها شورش شود و سیل پناهندگان امریکائی به سوی کانادا روانه شوند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: