ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 اسفند ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بیم و نا امیدی اردوغان

برای همه پرسی قانون اساسی ترکیه

استانبول- بهزاد دولت آبادی

 
 
 
 

 

ترکیه می رود که چهارمین متن قانون اساسی اش را به همه پرسی بگذارد. متنی که اردوغان و دولتش از آغاز کار در سال 2002 در پی وصول به آن هستند و نظام پارلمانی را نفی و قدرت را به دست رئیس جمهور می سپارد. در طرح قانون اساسی جدید مجلس حق استیضاح وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را ندارد. در طرح جدید تعیین بودجه منحصرا در اختیار رئیس جمهور است. در طرح جدید رئیس جمهور می تواند جانشین مادام العمر برای خود تعیین کند. در طرح جدید از 15 عضو دادگاه قانون اساسی 12 تن توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. در طرح جدید رئیس جمهور می تواند رهبر حزب حاکم باشد و بی طرفی اش مفهومی ندارد. و بسیاری اختیارات دیگر در حد پادشاهی!

از این جهت می توان گفت که در همه پرسی آتی قانون اساسی جامعه به دو بخش تقسیم خواهد شد. بخشی که با رای "آری" به قانون اساسی خود و جامعه را کاملا در خدمت اردوغان قرار می دهد و بخشی که با رای "نه" خود را از این واگذاری مبری می کند. به عبارتی بخش "آری" کاملا طبقاتی (سرمایه داری مورد پشتیبانی اردوغان) است و بخش "نه" به قانون اساسی نسبتا فرا طبقاتی. در واقع نوعی جدال رهایی بخش بین بخشی که پیرو اردوغان هستند و بخشی که شامل طیف بسیار وسیع (از حزب کمونیست گرفته تا پان ترکیست های مخالف اردوغان (

تا این لحظه تمامی نظر سنجی ها حکایت از شکست اردوغان-حزبش در همه پرسی آتی را دارد. ولی نقش برخی از اقشار و رای دهندگان سرنوشت ساز خواهد بود.

عوامل زیر که در آن مردم نقش اصلی را دارند متضمن پیروزی و یا شکست اردوغان خواهد بود:

 

1- تحریم توسط مردم با این استدلال که با توجه به پیروزی های قبلی حزب حاکم در انتخابات 15 سال اخیر "به هر حال اردوغان پیروز  می شود و شرکت کردن و نکردن تاثیری نخواهد داشت." این فکر و این تحریم به پیروزی اردوغان کمک خواهد کرد.

2- حدودا 20 درصد از رای دهندگان هنوز واقف به مفاد طرح جدید قانون اساسی نیستند و بین آری و نه مانده اند. نقش و اقدام نهائی آنها تعیین کننده است.

3- بخش بزرگی از طرفداران حزب حرکت ملی گرا پشت به رهبر حزب "دولت باغچه لی" کرده اند. نقش طرفداران بخش مخالف این حزب (رهبری حزب در کنار اردوغان است) بسیار تعیین کننده است.

4- بسیاری از طرفداران حزب حاکم در عین حال طرفدار نظام لائیک و آتاتورک هستند. رای منفی آنها بسیار مهم است.

5- و از همه مهمتر نقش تحریم کنندگان است. با توجه به نتیجۀ همه پرسی هیچ جریان چپ و دمکرات شعار تحریم را سر نداده و پیش بینی می شود که حتی حزب اسلامی "سعادت" (که اردوغان از آن حزب بود) رای "نه" خواهد داد.

6- با توجه به شکل برگه های رای امکان تقلب بسیار ضعیف و حتی غیر ممکن است.

7- آمار حکایت از این دارد که در صورتیکه 85% از واجدین شرایط

در همه پرسی شرکت کنند طرح اردوغان شکست خواهد خورد.

 

هم اکنون حدود 2 میلیون و هفتصد سوریه ای در ترکیه ساکن هستند و اردوغان قول شهروندی به آنها داده و این یعنی حدودا یک و نیم میلیون رای دهنده به اردوغان!

در ترکیه همه می دانند که این همه پرسی نبرد و نقطۀ عطف بین جدال 90 سالۀ استبداد- دموکراسی است. بی شک نتیجه این همه پرسی حلال همۀ مشکلات ترکیه نخواهد بود. ولی جامعه و فضای انتخاباتی آبستن حوادث است. از حوادث غافلگیر کننده تا انفجارات و سو قصدها و حتی لغو انتخابات!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: