ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 اسفند ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

از گزارش پلیس آگاهی

سنگ روی سنگ بند نیست

رهبر میگوید سیاه نمائی نکنید!

 
 
 
 

این خلاصه گزارش پلیس آگاهی جمهوری اسلامی را در کنار خانه های تیمی تن فروشی زنان و گزارش مردان تن فروشی که زنان مسن و پولدار طالب آنها هستند بگذارید و بعد به آمار بیکاری و فحشا و اعتیاد بگذارید تا چهره واقعی ایران امروز آشکار تر شود.

50 سرقت از داروخانه های کرج توسط یک باند 12 نفره. همین باند 1200 سرقت اتومبیل و سرقت با اتومبیل های به سرقت رفته انجام داده است. 

لخت کردن (به معنای گرفتن طلا و جواهر زنان و پول نقد آنها) توسط رانندگانی که با اتومبیل معمولی مسافرکشی می کنند.

دستگیری سارقینی که به ۱۱ بانک در نقاط مختلف کشور دستبرد زده بودند. از جمله دو بانک در شهرستان تاکستان . در میان سارقینی کسانی دستگیر شده اند که خواهر و برادر بوده اند.

همین باند به بانک های شهرستان بابلسر، اردبیل،  اسلام آباد غرب، کامیاران، بیجار، زنجان و کرمانشاه دستبرد زده بودند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: