ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ثروتمندان امریکا

چرا کشور را ترک می کنند؟
 
 
 
 

 

تصمیماتی که ترامپ به محض ورود به کاخ سفید اجرای آن را شروع کرده، نشان میدهد که او با یک طرح منسجم و از پیش تدوین شده به ریاست جمهوری رسانده شده است، والا ناممکن بود که فردی به محض بدست گرفتن قلم روی میز کاخ سفید پای چنان اسنادی را امضاء کند که  وضع اقتصادی در قاره امریکا و به تبع آن، اروپا را بهم بریزد. رسانه های امریکا که تا دو هفته پیش از او یک دلقک ساخته و به مردم معرفی می کردند، حالا می نویسند که لقب وی در مهم ترین مذاکرات اقتصادی "کبرا" بوده است. یعنی چون مار کبرا کمین میکرده و طرف مقابل را مرعوب و سپس او را می بلعیده است. او کدام امریکا را می خواهد بسازد؟ با اروپا و اسرائیل چه خواهد کرد؟ با چین و روسیه و سپس ایران و افغانستان و عراق و سوریه و ... روزنامه "نیویورکر" یک هفته پس از اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مقاله ای را منتشر کرد که در هیاهوها و جنجال های پوچ و بی ارزش رسانه های امریکائی نادیده گرفته شد، اما اکنون مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله اشاره به واقعیاتی می شود که مقاله "فرار امریکائی ها به "زلاند نو" که در همین شماره پیک نت با ترجمه مترجم برجسته آلمانی - فارسی "رضا نافعی" می خوانید بخش هائی از آن منتشر شده است. در آن مقاله که 7 روز پس از پیروزی انتخاباتی ترامپ نوشته شده آمده است: " تنها هفت روز پس از پیروزی ترامپ 13401 امریکائی از مقامات مهاجرت در زلاند نو تقاضای ثبت نام کرده اند، که نخستین گام برای  دریافت اجازه اقامت است. " این رقم 17 بار بیشتر از تقاضای نام نویسی در مواقع معمولی است."

آنها از چه چیز بيمناکند که از امریکا می گریزند؟ از بحران اقتصادی؟ از شورش مردم (که در ترجمه مقاله مهاجرت به زلاند نو به آن اشاره شده)؟ از وحشت سقوط بانک ها؟ ...

و ما یکبار دیگر توصیه می کنیم که اخبار این دوران را با دقت و از منابع مختلف بخوانید و آن را دنبال کنید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: