ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 بهمن ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سهم ایران از 6 هزار ختنه

ختنه دختران در ایران

چرا مانع قانونی ندارد؟

 
 
 
 

ختنه دختران یعنی ی ناقص سازی جنسیتی  زنان. در ایران بویژه در جنوب ایران این رسم همچنان برقرار است و معلوم نیست از 6 هزار ختنه دختران در جهان چه تعداد مربوط به ایران است و در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده
ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و... نسبت بدان ناآگاه می باشند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: