ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 آذر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در پیچ های خطرناک سیاسی

سخن نگفتن آقای خامنه ای

سودمند تر از سخن گفتن است

 
 
 
 

 تحولات مهمی نه تنها در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، بلکه در کل جهان در شرُف وقوع است. بازی های خطرناکی را اتحادیه اروپا به رهبری آلمان می خواهد پیش ببرد که بخشی از آن ناشی از سیاست هائی است که حدس می زند ترامپ در برابر اروپا خواهد داشت. حتی، شاید با این گمان که ترامپ همزمان با مذاکرات با روسیه، سیاستی نرم در برابر ایران خواهد داشت از هم اکنون اتحادیه اروپا می خواهد صف بندی شیعه و سنی را بوجود بیآورد و طرح جنگ نیابتی در کشورهای اسلامی را که دو دولت بوش و اوباما آن را پیش بردند و قرار بود هیلاری کلینتون نیز آن را ادامه بدهد پیش ببرد! از سوی دیگر، انگلستان به بازی دو گانه خود میان امریکا و اتحادیه اروپا ادامه میدهد تا ببیند سهم اصلی در کدام جبهه نصیبش می شود. برپائی جنگ و حتی ضربه نظامی- اتمی به ایران نیز از سوی امریکا بعید نیست تا اروپا و چین را از نفت خلیج فارس محروم کند. حتی اگر ضربات نظامی- اتمی هم نباشد احتمال ضربه ای برای رسیدن به هدف بالا دور از ذهن نیست. تمامی این احتمالات ممکن است به واقعیت تبدیل شود. بویژه اکنون که شکست غرب و ترکیه و نفت فروش های خلیج فارس در سوریه قطعی شده است. در این میان هرگز نباید از نقش اسرائیل نیز غافل ماند. در چنین حال و فضائی نخست وزیر انگلستان که محصول یک کودتای داخلی در حزب محافظه کار انگلستان برای تضعیف پیوند با اتحادیه اروپا و پیوند مستحکم تر با امریکای ترامپ است (پیش بینی انگلستان از آینده سیاسی در امریکا پیش از نتیجه انتخابات امریکا) در اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین ایران را عامل بی ثباتی در منطقه معرفی کرد. که البته این صفت و این جمله قبل از هر چیز ناشی از شکست در سوریه بود تا جنگ در یمن. در چنین اوضاع بغرنجی، بسیار ضروری است تا حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار سنجیده و با تحلیل از این اوضاع بغرنج عمل کند تا موجودیت ایران را بر باد ندهد. حتی اگر لازم باشد سکوت کند. زمان حرف های یک تنه توام با تهدید رهبر جمهوری اسلامی نیست. حرف هائی که معلوم نیست تحت تاثیر چه مشورت هائی در بیت در بسته وی و با چه کسانی که مردم نمی شناسند حاصل می شود و دور از ذهن نیست که همین مشورت ها و همین مشاوران احتمالی مامور و عامل فاجعه باشند. بیانیه سراسر ناسزائی که علی خامنه ای خطاب به حکام عربستان به بهانه راه ندادن حجاج ایرانی صادر کرد و سخنان ناسزاگونه ای که روز گذشته نسبت به انگلستان در دیدار با جمعی از مسئولان بر زبان جاری ساخت، جای این شک و شبهه ها را باز می کند. اگر بجای ناسزاگوئی منطق و تحلیلی بیان شود که در آن سهم انگلستان در توطئه ها نیز بازگو شود، جای این شک و شبهه ها باقی نمی ماند، اما وقتی از چنین ادبیاتی بدون محتوای تحلیل از اوضاع بغرنج کنونی استفاده می شود و چند ده امام جمعه هم چاپلوسانه شروع به تکرار آن می کنند و روزنامه ها و نمایندگانی در مجلس نیز همان را تکرار می کنند، جای شک و شهبه باقی می ماند. عقل و درایت سیاسی همیشه برتر از ناسزا و تهدید است و متاسفانه رهبر جمهوری اسلامی پیوسته در اسارت این شق دوم است تا اولی!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 آذر

 
 

اشتراک گذاری: