ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 مهر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وقتی سعید جلیلی سخنرانی می کند

دو قلوی احمدی نژاد

تازه یاد بیکاری جوانان افتاده!
 
 
 
 

 

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در زمان احمدی نژاد رفته مسجد میثم و در آنجا سخنرانی کرده و باشگاه خبرنگاران که یک نهاد باصطلاح خبری و بیشتر امنیتی است آن را منتشر کرده است. او در این سخنرانی نگفته است که فاجعه دور زدن تحریم ها چه هزینه ای روی دست ملت گذاشت و چه کسانی در کنار دست ایشان دهها میلیارد دلار ثروت مملکت را غارت کردند، نگفته است که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را چه سیاست هائی روی دست ملت گذاشت و نگفته است که قاضی مرتضوی به دستور او کهریزک را بوجود آورد و نگفته است که پای حکم حصر موسوی و کروبی و همسر موسوی را او امضاء کرده است. به هیچکدام از این مسائل اشاره نکرده، بلکه گفته است:

1- اگر آزادی خرمشهر به کسانی سپرده می شد که برای آشپزخانه راه آهن هم نگاه به خارج دارند، هیچگاه خرمشهر آزاد نمی شد. جنگ اقتصادی همچون هر جنگی به انسان های شجاع، خودباور و فهمیده نیاز دارد.

2- امروز اقتصاد در محاصره ستون پنجمی است که با آدرسهای غلط بیشتر از تحریم ها به کشور لطمه می زند، این محاصره از موضوعاتی مثل حصر آبادان مهم تر است.

3- اگر مبارزه با بیکاری مهم است، نباید قرارگاه های ایجاد اشتغال به اشغال مرفهان بی درد و صاحبان حقوق های نجومی دربیاید.

4- دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن. اگر وعده های دیپلماسی جایگزین تلاش مدیران اقتصادی شود، معطلی و بیکاری این مدیران منجر به بازتولید بیکاری فراگیر در کشور خواهد شد.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 مهر

 
 

اشتراک گذاری: