ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 مهر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کلاف درهم پیچیده

محاکمه احمدی نژاد و حصر موسوی
 
 
 
 

 احمدی نژاد بزرگترین متهم اقتصادی و سیاسی است که تمام اسناد و مدارک اتهامی او در اختیار بیت رهبری و قوه قضائیه است. حتی بخشی از مدارک مربوط به پرونده های او در مجلس است. با این همه اراده ای پرقدرت مانع محاکمه اوست. این اراده، همان اراده ایست که مانع خاتمه حصر میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی است. افکار عمومی رهبر جمهوری اسلامی را مانع اصلی شکستن این دو سد می داند. سد خاتمه حصر و سد محکمه احمدی نژاد. احمدی نژاد و تمام کسانی که از متهمین پرونده های او هستند، بخوبی میدانند که تا حصر هست، محاکمه ای هم در کار نخواهد بود زیرا این محاکمه تبدیل به محاکمه غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی می شود. بنابراین، آنها همه تلاش خود را می کنند تا حصر ادامه یابد، دو اصطلاح "فتنه" و "بصیرت" از دهان حکومتی ها و بویژه فرماندهان سپاه و امام جمعه ها و روحانیون شاخص حکومتی نیفتد. همانهائی با تمام توان و امکان از احمدی نژاد حمایت کردند و اگر محکمه احمدی نژاد آغاز شود آنها نیز هر یک به نوعی از متهمین این دادگاه خواهند بود. پیچیدگی محاکمه احمدی نژاد همین است. این را هم مطهری می داند و هم پزشکیان، دو نایب رئیس دوم و اول مجلس کنونی که هراز چند گاهی ضرورت محاکمه احمدی نژاد را مطرح می کنند اما تیرشان به سنگ می خورد و بر میگردد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 مهر

 
 

اشتراک گذاری: