ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 مهر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

چهارشنبه عاشورائی

در اوج اقتدار شاهنشاه آریامهر
 
 
 
 

 

امسال عاشورا مصادف شده است با روز چهارشنبه. 38 سال پیش هم، عاشورا افتاده بود به چهارشنبه. شاه بمناسبت ماه محرم هم مراسم عزاداری در کاخ سلطنتی برپا می کرد و هم در مجلسی که برای عاشورا در مسجد سپهسالار تهران که حالا شده مسجد مطهری برپا می شد شرکت می کرد. این که چرا با لباس نظامی در این نوع مراسم شرکت می کرد برکسی معلوم نیست و یا حداقل ما خبر نداریم. شاید به دلیل جنگی بودن 10 روز اول محرم و نبرد کربلا که به کشته شدن امام حسین ختم شد!!

از آن چهارشنبه تا این چهارشنبه دهها بار زمین سیاسی در ایران لرزیده و یکبار هم در یکی از این زلزله ها زمین دهان باز کرد و اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر را بلعید. شاه معمولا یک نوار کوچک سیاه در این مراسم به سینه می زد و بقیه کارگزاران دربار و دولت لباس سیاه می پوشیدند. یعنی همین ها که در عکس می بینید و یکیشان هویدا وزیر وقت دربار و دیگری جمشید آموزگار نخست وزیر و جانشین کوتاه مدت هویدا و آن یکی هم شریف امامی رئیس مجلس سنا که در سال انقلاب برای مدت کوتاهی با شعار "آشتی با روحانیت" نخست وزیر شد دیده می شوند. سر طاس هوشنگ نهاوندی هم در کنار هویدا نمایان است. مدتی وزیر علوم بود و مدتی هم رئیس دفتر فرح همسر شاه. یگانه حزب مجاز مملکت حزب رستاخیز آریامهری بود که محلی هم از اعراب نداشت اما مساجد تا دلتان بخواهد فعال بودند و تکایا و سینه زنی های محرم هم. اینها همه مجاز بودند و حمایت می شدند. از جمله با همین شرکت کردن ها در مراسم مذهبی!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 18 مهر

 
 

اشتراک گذاری: